Cursusinformatie

Actualiteiten notarieel tuchtrecht

Informatie: 

Welkom bij de cursus Actualiteiten notarieel tuchtrecht. In deze praktijkgerichte aflevering bespreekt Prof. mr. Fons Stollenwerck de ontwikkelingen van de afgelopen periode met betrekking tot dit zeer boeiende vakgebied. Er zijn belangrijke uitspraken gedaan door de notariskamer in relatie tot het tuchtrecht. Daarbij komen interessante onderwerpen als de kostenveroordeling, het in volle omvang behandelen van een zaak, het verschoningsrecht, de ontvankelijkheid van een klacht, de communicatie vanuit de notaris, de wilsonbekwaamheid van cliënten, het Novitaris-arrest en nog andere zeer relevante uitspraken aan bod. Hierbij wordt ingegaan op zowel de maatschappelijke als de juridische positie van de notaris.

Opgenomen: december 2018

Preview video: 

31 december 2019
Leerdoelen: 

Na het volgen van deze cursus:

  • kunt u uitleggen wanneer kostenveroordeling van de notaris van toepassing is in een tuchtprocedure.
  • kunt u uitleggen wat het in volle omvang behandelen van een zaak betekent.
  • kunt u het verschoningsrecht op de juiste wijze toepassen.
  • kunt u verklaren wanneer een tuchtklacht niet ontvankelijk wordt verklaard.
  • kunt u benoemen hoe een notaris professioneel communiceert.
  • kunt u uitleggen hoe u tot een inschatting komt van de wilsbekwaamheid van cliënten.
  • kunt u het Novitaris-arrest beschrijven.
  • kunt u de voor het notarieel tuchtrecht belangrijkste ontwikkelingen in de jurisprudentie uit de voorgaande periode benoemen.
Auteur: 

prof. mr. A.H.N. Stollenwerck (Raadsheer Gerechtshof Den Haag)

Fons Stollenwerck is raadsheer bij de Gerechtshof Den Haag en het Gerechtshof Amsterdam (notariskamer). Daarnaast is hij emeritus-hoogleraar Estate Planning aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Sinds 2008 is hij voorzitter van het bestuur van de Stichting tot Bevordering der Notariële Wetenschap. Tevens is hij (hoofd)redacteur van diverse juridische tijdschriften en compendia, hoofddocent Grotius/EPN specialisatieopleiding Estate Planning, en lid van de Wetenschappelijke Adviesraad EPN.

 

Bel onze studieadviseurs
(030) 26 44 100

maandag 08:30–17:00
dinsdag 08:30–17:00
woensdag 08:30–17:00
donderdag 08:30–17:00
vrijdag 08:30–17:00