Cursusinformatie

Waarschuwingsbericht

De cursus loopt op 14 februari 2019 af.

Focus op Vastgoed 2018

Informatie: 

In deze actualiteitencursus bespreken mr. H.A. Bosman en mr. dr. F.J. Vonck de actuele ontwikkelingen op het gebied van het onroerend goedrecht van het afgelopen jaar.

Deze cursus is opgenomen: januari 2018

Preview video: 

14 februari 2019
Leerdoelen: 

Na het volgen van deze cursus:

  • kunt u de verschillen tussen de modelkoopovereenkomsten duiden;
  • kunt u de recente rechtspraak over verkrijgende verjaring toepassen in uw praktijk;
  • kunt u anticiperen op de pijnpunten die spelen bij overbruggingshypotheken;
  • kunt u de nieuwe regels met betrekking tot VvE’s toepassen in uw praktijk;
  • kunt u beoordelen of bij een overdracht 2% of 6% overdrachtsbelasting verschuldigd is;
  • kunt u de recente rechtspraak over meewerken aan wanprestatie en onrechtmatige daad toepassen in uw praktijk.
Auteur: 

mr. H.A. Bosman (notaris)

Hans Bosman is notaris in Badhoevedorp en daarnaast ook universitair docent aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij geeft regelmatig cursussen aan makelaars en juristen.

mr. dr. F.J. Vonck (universitair docent Rijksuniversiteit Groningen)

Fokke Jan Vonck studeerde cum laude af in zowel het Nederlands recht (hoofdrichting privaatrecht) als het Fiscaal recht, beide aan de Rijksuniversiteit Groningen (RuG). In 2013 promoveerde hij aan diezelfde universiteit op zijn proefschrift ‘De flexibiliteit van het recht van erfpacht’.

Op dit moment werkt Fokke Jan Vonck als universitair docent notarieel recht aan de RuG en is hij als professional support lawyer verbonden aan de praktijkgroep Vastgoed van Loyens & Loeff N.V. te Amsterdam. Tevens is hij lid van de redactie van De Notarisklerk en heeft hij zitting in de redactieraad van het Tijdschrift voor Bouwrecht. Hij bewerkt de onderdelen ‘erfpacht’ en ‘opstal’ in de Groene Serie Zakelijke rechten en verzorgt regelmatig cursussen en lezingen ten behoeve van de rechtspraktijk op het gebied van het registergoederenrecht.

Bel onze studieadviseurs
(030) 26 44 100

maandag 08:30–17:00
dinsdag 08:30–17:00
woensdag 08:30–17:00
donderdag 08:30–17:00
vrijdag 08:30–17:00