Cursusinformatie

Vereffening van nalatenschappen na beneficiaire aanvaarding

Informatie: 

De notaris dient goed thuis te zijn in de regels van art. 4:202 BW en verder. Deze kunnen namelijk een stevige impact hebben op de afwikkeling, met name wanneer het saldo van de nalatenschap negatief is. Deze e-learning gaat over de praktijk van de boedelafwikkeling wanneer er een beneficiaire aanvaarding speelt. Tevens komen de gevallen aan bod waarin de vereffening niet van toepassing is hoewel er beneficiair is aanvaard. De taken van de erfgenamen komen in beide gevallen aan de orde, alsmede de (mogelijke) aansprakelijkheid van hen. De maatregelen die de kantonrechter kan nemen worden besproken en tot slot worden de kosten van de vereffening behandeld. Deze e-learning kent naast een aantal reguliere multiple choicevragen, tevens toetsvragen waarin de cursist aan de slag kan met een aantal berekeningen.    

31 december 2019
Leerdoelen: 

Na afloop van deze cursus:

  • kent u de gebruikelijke gang van zaken bij een afwikkeling van een nalatenschap na een beneficiaire aanvaarding;
  • kent u de uitzondering op de vereffeningsplicht na een beneficiaire aanvaarding, bijvoorbeeld ingeval er een executeur is benoemd;
  • kent u de taken van de erfgenamen als vereffenaars die de wet hen in afd. 4.6.3 oplegt;
  • kent u de regels voor de aansprakelijkheid van de erfgenamen ondanks hun beneficiaire aanvaarding;
  • kent u de diverse verplichtingen en mogelijkheden die er bestaan om de kantonrechter bij de wettelijke vereffening te betrekken;
  • kent u de werking van de bepalingen omtrent de kosten van de vereffening zoals het loon van de vereffenaar en de rang van de vereffeningskosten;
  • kent u de wijze waarop een wettelijke vereffening eindigt. 
Auteur: 

prof. mr. W.D. Kolkman (hoogleraar Notarieel recht Rijksuniversiteit Groningen)

Wilbert Kolkman is verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen als hoogleraar Privaatrecht, in het bijzonder het Notarieel Recht. Daarnaast was hij gast-hoogleraar Familierecht aan de University of West Ontario en is hij raadsheer-plaatsvervanger bij het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden. Wilbert Kolkman is als hoofdredactielid betrokken bij een aantal gezaghebbende tijdschriften en handboeken, zoals de Praktijkhandboeken Notariaat, Tekst en Commentaar Erfrecht, Fiscaal Tijdschrift Vermogen en Tijdschrift Erfrecht. Voorts is hij lid van de Raad van Toezicht van de Stichting tot bevordering der Notariële wetenschap en lid van het bestuur van de Vereniging Familie- en Jeugdrecht.   

Bel onze studieadviseurs
(030) 26 44 100

maandag 08:30–17:00
dinsdag 08:30–17:00
woensdag 08:30–17:00
donderdag 08:30–17:00
vrijdag 08:30–17:00