Wet uitfasering pensioen in eigen beheer

Informatie

1 april 2017 is de Wet uitfasering pensioen in eigen beheer in werking getreden. De fiscale regels rondom het pensioen in eigen beheer van de DGA werden als te complex ervaren. De DGA hield tot voor kort een voorziening op zijn balans van waaruit de bv later zijn pensioen uitkeerde. Gebaseerd op de eindloonregeling zegde de DGA zich een pensioen toe dat een vast percentage van zijn laatst verdiende salaris was. Hij mocht daarvoor 4 procent rekenrente reserveren zonder rekening te houden met uitvoeringskosten en het waardevast houden van het pensioen.

Deze fiscale regels weken ver af van de werkelijke waarde (commerciële waarde) van het pensioen waarin met een veel lagere rekenrente wordt gerekend en wél rekening wordt gehouden met kosten en waardevastheid. Dit leverde allerlei uitvoeringsproblemen op bij bijvoorbeeld scheiding en dividenduitkering. Bovendien vonden velen deze regeling onbegrijpelijk. 

De Wet uitfasering pensioen in eigen beheer moet dit systeem vervangen door een stelsel dat eenvoudiger is en waarbij fiscale waarde en marktwaarde aan elkaar gelijk zijn en waarin het gereserveerde bedrag omgezet wordt in een lijfrente.

In deze weblecture legt mr. Frits van der Kamp uit welke mogelijkheden tot uitfasering van het pensioen er zijn: afkoop, bevriezen van de opbouw of afstempelen naar een oudedagsverplichting. Hij staat daarnaast uitvoerig bij de civielrechtelijke aspecten van de wet, de situatie bij echtscheiding en de invloed van het huwelijksvermogensrecht. Ook laat hij aan de hand van voorbeelden zien hoe de WVPS (Wet Verevening Pensioenrecht bij Scheiding) zich verhoudt tot de nieuwe wet. 

Preview

Leerdoelen

Na afloop van deze weblecture:

  • Kunt u benoemen welke mogelijkheden tot uitfasering van het pensioen in eigen beheer er voor de DGA zijn
  • Kunt u beoordelen op welke wijze het pensioen in eigen beheer van de DGA eenvoudiger wordt gemaakt
  • Heeft u inzicht in wat de fiscale mogelijkheden zijn als het pensioen verevend wordt of als er een afwijkende verevening is
  • Heeft u inzicht in de gevolgen van de Wet uitfasering pensioen in eigen beheer voor de notariële praktijk

Auteur

  • mr. F.H. van der Kamp (fiscaal-juridisch adviseur Alphen aan den Rijn)

    Frits van der Kamp studeerde Nederlands Recht aan de Universiteit Nijmegen en Fiscaal Recht aan de Universiteit Leiden. Sinds 2008 is hij zelfstandig gevestigd als (gecertificeerd) docent en adviseur. Voordien was hij werkzaam bij Nationale Nederlanden en als partner verbonden aan Zantboer en Partners. Als fiscaal jurist heeft ruime ervaring opgedaan met de advisering aan vermogende particulieren en ondernemers. Frits van der Kamp heeft een bijzondere expertise op het terrein van de eigen woning, levensverzekeringen, pensioen en op het terrein van echtscheiding. Naast zijn adviesraktijk publiceert hij in vakbladen en is hij als docent verbonden aan (binnenlandse en buitenlandse) masters financiele Planning en aan het postacademisch onderwijs belastingwetenschappen (PAOB).