Burenrecht

Informatie

In ons dichtbevolkte land wonen mensen dicht op elkaar. De noodzaak van een goede verstandhouding met buren wordt met de paplepel ingegoten, evenals de wijsheid “leven en laten leven” ten aanzien van buurtgenoten met wie het niet zo klikt. De meeste mensen hebben een normale burenrelatie die inhoudt dat men wel eens post voor de ander aanneemt, de tuin water geeft tijdens vakantie, en meer van dat soort zaken. In een dergelijke setting kunnen tussen buren afspraken worden gemaakt die afwijken van de wettelijke regeling en/of waarvoor de wet geen basis biedt. Zolang beide partijen er tevreden mee zijn, is er niets aan de hand.

Hét startpunt voor een burenconflict is vaak een verhuizing van één van de buren, waarbij de nieuwe buren allerlei dingen anders wensen en doen. Typerend voor het begin van de zaak is dat de betrokkenen wel weten dat er ruzie is, terwijl de volle omvang van het juridische geschil aan hen nog niet duidelijk geworden is. Zo kan het zijn, dat uw cliënt terecht flink stampij maakt over de overhangende takken van de boom van de buren, terwijl hij nog niet weet dat de buurman een tegenvordering kan instellen tot het verwijderen van een dakterras binnen twee meter van de erfgrens en het onbeweegbaar en ondoorzichtig maken van een aantal ramen in de gevels van uw cliënt, waarvan uw cliënt veel meer last zou hebben dan van die overhangende tak.

Voor een goed advies aan de cliënt is het dus ook van het grootste belang dat u niet alleen adviseert over de concrete klachten die de cliënt aan u voorlegt, maar dat u de zaak ook wat breder bekijkt om te beoordelen of de cliënt een belang heeft bij het verder laten escaleren van de zaak of het voeren van een procedure. Daarbij komt meer kijken dan kennis van titel 4 van Boek 5 BW. In de praktijk blijkt door de interferentie met de andere rechtsgebieden en de toepasselijkheid van de algemene vermogensrechtelijke en zakenrechtelijke leerstukken het burenrecht voor de beoefenaar een boeiend en complex vakgebied.

Leerdoelen

Na het volgen van deze cursus:
  • kent u de wettelijke regelingen die op burenrechtelijke casussen van toepassing zijn;
  • beheerst u de begrippen en het jargon van het burenrecht;
  • kunt u veelvoorkomende valkuilen vermijden;
  • kunt u aan de hand van het relaas van uw cliënt formuleren wat er allemaal nog moet worden uitgezocht voordat u aan uw analyse van de casus kan toekomen.

Auteur

  • mr. O.P. van der Linden

    Olaf van der Linden is advocaat sinds 1992. Hij is gespecialiseerd in het onroerend goedrecht in brede zin, bestaande uit bouwrecht (administratief en civiel), huurrecht (bedrijfsruimte en woonruimte), koop, burenrecht en projectontwikkeling. Olaf van der Linden is lid van de Vereniging van Vastgoedjuristen, de Vereniging van Bouwrechtadvocaten en de Vereniging van Huurrechtadvocaten. Hij is aspirantlid van de Vereniging van Onteigeningsadvocaten. Hij heeft de Grotius specialisatieopleiding Onroerend Goed recht en de VHA specialisatieopleiding doorlopen. Olaf van der Linden was van 2005 tot 2007 docent bij het OSR waar hij de cursus burenrecht doceerde.