Focus op Vastgoed 2019

Informatie

In deze actualiteitencursus bespreken mr. H.A. Bosman en mr. dr. F.J. Vonck de ontwikkelingen op het gebied van het Onroerend goedrecht van het afgelopen jaar (2018).

 

Deze cursus is ontwikkeld in januari 2019.

Preview

Leerdoelen

Na het volgen van deze cursus:

 • bent u op de hoogte van de recente rechtspraak over de wijze waarop u moet omgaan met VvE-achterstanden
 • kunt u uitleggen in hoeverre in een splitsingsreglement vastgelegd kan worden dat verhuur van een appartement in zijn geheel verboden is
 • kunt u de verschillen beschrijven tussen de structuur van het oude en nieuwe modelreglement
 • kunt u de noviteiten van het nieuwe modelreglement beschrijven
 • kunt u uitleggen wat de civielrechtelijke gevolgen zijn bij het schenden van de Meetinstructie door de makelaar
 • kunt u beoordelen in hoeverre erfdienstbaarheden kunnen worden gevestigd vóórdat alle betrokken kavels zijn overgedragen
 • bent u op de hoogte van de belangrijkste aandachtspunten bij het inlichten van cliënten over de financiële consequenties van uw inschakeling
 • kunt u de stand van zaken met betrekking tot schadevergoeding na verjaring toelichten

Auteur

 • mr. H.A. Bosman (notaris)

  Hans Bosman is notaris in Badhoevedorp en daarnaast ook universitair docent aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij geeft regelmatig cursussen aan makelaars en juristen.

 • mr. dr. F.J. Vonck (universitair docent Rijksuniversiteit Groningen)

  Fokke Jan Vonck studeerde cum laude af in zowel het Nederlands recht (hoofdrichting privaatrecht) als het Fiscaal recht, beide aan de Rijksuniversiteit Groningen (RuG). In 2013 promoveerde hij aan diezelfde universiteit op zijn proefschrift ‘De flexibiliteit van het recht van erfpacht’.

  Op dit moment werkt Fokke Jan Vonck als universitair docent notarieel recht aan de RuG en is hij als professional support lawyer verbonden aan de praktijkgroep Vastgoed van Loyens & Loeff N.V. te Amsterdam. Tevens is hij lid van de redactie van De Notarisklerk en heeft hij zitting in de redactieraad van het Tijdschrift voor Bouwrecht. Hij bewerkt de onderdelen ‘erfpacht’ en ‘opstal’ in de Groene Serie Zakelijke rechten en verzorgt regelmatig cursussen en lezingen ten behoeve van de rechtspraktijk op het gebied van het registergoederenrecht.