De oude gemeenschap van goederen

Informatie

1 januari 2018 was het zover: de invoering van de nieuwe Wet wettelijke beperking gemeenschap van goederen. In vier tranches werd er toegwerkt naar een beperking van de gemeenschap: in 2001 werd een kleine technische aanpassing gedaan, in 2002 werd de Wet verrekenbedingen ingevoerd, in 2012 de vergoedingsrechten en in 2018 de beperking van de gemeenschap van goederen. De gemeenschap van goederen omvat geen erfrechtelijke verkrijgingen meer en er is een specifieke regeling voor aanbrengsten.

Waarom dan een cursus over de oude gemeenschap van goederen? De reden daarvoor ligt voor de hand: op alle huwelijken die gesloten zijn voor 1 januari 2018 is het oude regime, de algehele gemeenschap van goederen, nog van toepassing. Na het volgen van deze cursus bent u volledig op de hoogte van de regeling omtrent de vergoedingsrechten, voor en na de invoering ervan in 2012 en de jurisprudentie hierover. Vervolgens komen de uitsluitingsclausule en de zaaksvervanging aan de orde en daarbij de drie criteria waaraan zaaksvervanging moet voldoen. In het onderdeel schulden en de huwelijksgoederengemeenschap komt aan bod hoe en in welke mate echtgenoten aansprakelijk zijn voor de gemeenschapsschulden en ook staat de docent stil bij een bijzondere uitspraak van de Hoge Raad in dit verband: Het Marokkaanse echtpaar-arrest uit 2012. 

Ten slotte worden huwelijk en faillissement behandeld, de twee leden en volgende van art. 61 FW is vanaf 1 januari 2018 komen te vervallen en dat heeft gevolgen als een gemeenschap in een faillissement valt.      

Auteur

  • mr. dr. M.R. Kremer (universitair docent Notarieel recht, Vrije Universiteit Amsterdam)

    Marcel Kremer is universitair docent aan de Vrije Universiteit Amsterdam. In 2013 promoveerde hij aan de UvA op zijn proefschrift: Huwelijk en vermogen: een (rechts)historische case study naar de verzorging van de langstlevende echtgenoot in de stad Groningen onder doopsgezinden (1699-1809). Marcel Kremer is daarnaast docent bij SBN en als redacteur verbonden aan diverse uitgaven op het gebied van het Huwelijksvermogensrecht bij Kluwer en Sdu Uitgevers.