Pachten zonder problemen

Informatie

Iedere notaris wiens praktijk zich niet beperkt tot het stedelijk gebied, behoort van de hoofdlijnen van het pachtrecht op de hoogte te zijn. Ook los van vragen van partijen, zal de notaris in aanraking kunnen komen met kwesties waarin pachtovereenkomsten en -verhoudingen een rol spelen. Fouten in de advisering over pachtrecht kunnen kostbare gevolgen hebben en een beroepsfout is gemakkelijk gemaakt, gezien de complexiteit van het pachtrecht.

In deze e-learning behandelt mr. W.L. (Lodewijk) Valk (raadsheer bij het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden en voorzitter van de pachtkamer bij dit Hof) de beginselen van het pachtrecht: de wettelijke regeling van de pacht, de verschillende pachtvormen, de vorm en de toesting door de grondkamer, de vastleggingsprocedure, het voorkeursrecht, de bedrijfsopvolging, overlijden van de pachter of verpachter en ten slotte de toekomst van het pachtrecht. 

Leerdoelen

Na afloop van deze cursus:

  • Bent u op de hoogte van het bereik van de wettelijke regeling van de pacht;
  • Kent u de verschillende vormen van de pacht;
  • Weet u hoe het pachtrecht zich verhoudt tot de bedrijfsopvolging;
  • Kent u de beëindigingsgronden van de pachtovereenkomst;
  • Weet u welke positie erfgenamen hebben wanneer zij te maken krijgen met een pachtverhouding.  

Auteur

  • mr. W.L. Valk (raadsheer Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden)

    Lodewijk Valk is sinds 2016 advocaat-generaal bij de Hoge Raad. Voor zijn benoeming bij de Hoge Raad was hij raadsheer bij het Gerechtshof Arnhem alsmede voorzitter van de pachtkamer van dit Hof. Hij heeft gepubliceerd in een groot aantal juridische tijdschriften en is mede-auteur van Tekst en Commentaar: het Burgerlijk Wetboek, Pacht (Asser 7-III) en Rechtshandeling en overeenkomst, (Wolters Kluwer, Deventer).