Navordering

Informatie

Bij navordering wordt al snel gedacht dat een inspecteur een nieuw feit moet bewijzen. Maar ook in het geval van kwade trouw of een kenbare fout kan worden nagevorderd. Met name de kenbare fout is nog relatief onbekend. Ook de Belastingdienst maakt hier nog wel eens fouten mee. Daar kunt u als adviseur dus uw voordeel halen. In deze cursus neemt mr. A.J.C. Perdaems met u door aan welke voorwaarden de inspecteur moet voldoen om te mogen navorderen, en hoe u als adviseur kunt bepalen of die navordering terecht is. Zij geeft u aan de hand van voorbeelden handvatten om een goed verweer te voeren. Daarbij komen ook de navorderingstermijnen aan bod en bespreekt zij hoe de bewijslast verdeeld is bij navordering.

Deze cursus is geactualiseerd in juli 2020.

Preview

Leerdoelen

Na afloop van deze cursus:

  • bent u goed voorbereid op het ontvangen van een navorderingsaanslag
  • weet u hoe u verweer kunt voeren tegen de navorderingsvereisten nieuw feit, kwade trouw en kenbare fout
  • kunt u bepalen wanneer een inspecteur (of medewerker) een beoordelingsfout maakt
  • kent u de termijnen waarbinnen moet worden nagevorderd
  • weet u hoe de bewijslast is verdeeld bij navordering

Auteur

  • mr. A.J.C. Perdaems

    Angelique Perdaems is sinds 2012 fiscaal advocaat bij Hertoghs Advocaten. Daarvoor werkte zij bij het wetenschappelijk bureau van de Hoge Raad. Angelique heeft zich gespecialiseerd in het voeren van fiscale cassatieprocedures bij de Belastingkamer van de Hoge Raad. Daarnaast houdt zij zich bezig met fiscale procedures op onder andere het gebied van boetes, informatiebeschikkingen en buitenlands vermogen zoals woonplaats- en vestigingsplaatsonderzoeken. Angelique begeleidt cliënten bij vastlopende belastingcontroles. Daarbij focust ze zich op informatieverplichtingen, bewijslastverdeling, navorderingsvereisten en beboeting. Samen met de cliënt wordt getracht een oplossing te bereiken. Als dat niet lukt wordt geprocedeerd bij de rechter. Desnoods tot aan de Hoge Raad. Ook geeft Angelique regelmatig cursussen of webinars over belastingcontroles en bijbehorende onderwerpen aan adviseurs en accountants. Zij heeft ook colleges formeel belastingrecht verzorgd aan Tilburg University.