Focus op Anonimisering van vermogen 2019

Informatie

In deze editie van Focus op gaan prof. dr. mr. E.J.W. Heithuis en mr. dr. C.G. Dijkstra in op de ontwikkelingen rondom anonimisering van vermogen. Staat dit gelijk aan ontduiking van belasting? Wat valt er wel en niet onder anonimisering? Welke rol speelt het UBO-register hierin? In hoeverre kunnen een open cv en een fonds voor gemene rekening worden ingezet om vermogen te anonimiseren? Daarnaast gaan de docenten in op het gebruik van aandelenfusie ten behoeve van anonimisering en de bijbehorende gevolgen voor de overdrachtsbelasting.

Deze cursus is opgenomen in september 2019.

Preview

Leerdoelen

Na het volgen van deze cursus:

 • weet u wat anonimisering van vermogen inhoudt
 • weet u welke persoonlijke en bedrijfsinformatie wordt vrijgegeven in het open en besloten gedeelte van het UBO-register
 • kent u de verschillen tussen een open cv en OFGR
 • kunt u uw cliënt adviseren over de inzet van een open cv
 • kunt u uw cliënt adviseren over de inzet van een OFGR
 • weet u welke aanpak u het best kunt toepassen bij een cliënt met veel vastgoed in bv's dan wel in privé
 • kunt u uw cliënt adviseren over de voor- en nadelen van een VBI

Auteur

 • prof. dr. mr. E.J.W. Heithuis

  De heer Heithuis voltooide in 1990 cum laude de studie fiscale economie aan (thans) de Universiteit van Tilburg en in 2004 het doctoraalexamen Fiscaal recht aan de Universiteit van Leiden. Van 1992 tot 2007 was hij verbonden aan de capaciteitsgroep Fiscale Economie van de Erasmus Universiteit, van 2001 tot 2007 als hoogleraar fiscale economie. Van 2007 tot 2011 was hij hoogleraar belastingrecht aan de Universiteit Utrecht en sinds 2011 hoogleraar fiscale economie aan de Universiteit van Amsterdam; van september 2012 tot mei 2017 was hij tevens hoogleraar belastingrecht aan de Open Universiteit. De heer Heithuis heeft de wetenschap altijd gecombineerd met de fiscale praktijk, van 1990 tot 2005 bij Ernst & Young Belastingadviseurs en sinds 2005 bij BDO Belastingadviseurs. Ten slotte is de heer Heithuis redactievoorzitter van het Vakstudie Nieuws, annotator in Beslissingen in belastingzaken Nederlandse Belastingrechtspraak en vaste medewerker van het Weekblad fiscaal recht. Tevens is hij auteur van diverse fiscale (studie)boeken.

 • mr. dr. C.G. Dijkstra

  Chris Dijkstra houdt zich als directeur van Watermill in het bijzonder bezig met het familiebedrijf. Dit heeft als adviseur maar ook als wetenschapper zijn aandacht. Ook waar het gaat om de fiscaliteit van de betrokken personen, denk bijvoorbeeld aan de DGA. Dit zowel in nationale als internationale context. Voor meer informatie: www.watermill.nl of www.chrisdijkstra.nl.