Cursusinformatie

Fiscaal Journaal februari 2019

Informatie: 

Het Fiscaal Journaal brengt u elke maand op de hoogte van de belangrijkste fiscale ontwikkelingen. Sylvester Schenk loodst u door alle belangrijke nieuwtjes in de fiscale wetgeving, fiscaal beleid en fiscale jurisprudentie. In deze editie is zijn gast Jacques Raaijmakers. Samen bespreken zij de ontwikkelingen op het gebied van een aantal van de volgende onderwerpen:

 • toerekenen liquide middelen aan ondernemingsvermogen;
 • forfaitair rendement in kaart gebracht;
 • handreiking RVU in strijd met jurisprudentie;
 • besluit subjectieve belastingplicht Vpb;
 • verantwoordelijkheid belastingplichtige bij inschakelen adviseur;
 • Belastingdienst gaat cryptocurrencies opsporen;
 • besluit vrijstelling eigenwoningschenking;
 • voortaan zelf loonheffingennummer aanvragen bij start nieuwe bv;
 • verzoek om teruggaaf btw zonnepanelen weer aan termijn gebonden;
 • sociale zekerheid bij harde Brexit;
 • Witte lijst MDR.

Daarnaast wordt er in het terugkerende item Box 11 ingezoomd op fiscaal vermaak en is er een korte special over de wijzigingen en verruiming van de werkkostenregeling.

Deze cursus is opgenomen in februari 2019.

Preview video: 

31 december 2019
Leerdoelen: 

Na afloop van deze cursus:

 • weet u welke elementen van invloed kunnen zijn op de hoogte van de liquide middelen als onderdeel van het ondernemingsvermogen;
 • weet u hoe het forfaitair rendement in kaart is gebracht;
 • weet u waar u op moet letten als u aan wil haken aan de massaal bezwaarprocedure box 3-heffing;
 • weet u hoe u de handreiking RVU moet zien en hoe dit zich verhoudt tot jurisprudentie en beleid op dit onderwerp;
 • weet u hoe u moet omgaan met de grens van € 75.000 voor de subjectieve vrijstelling Vpb wanneer een vennootschap nog geen 5 jaar bestaat;
 • weet u of de belastingplichtige of de adviseur verantwoordelijk is voor het tijdig indienen van de aangifte;
 • weet u hoe Belastingdienst cryptocurrencies wil gaan opsporen;
 • weet u wat er gewijzigd is in de vrijstelling van de eigenwoningschenking;
 • weet u onder welke voorwaarden ook facturen van voor de schenking onder de eigenwoningschenking kunnen vallen;
 • weet u hoe u een loonheffingennummer kunt aanvragen bij het starten van een nieuwe bv;
 • weet u waar u op moet letten als u btw wil terugvragen over uw zonnepanelen;
 • weet u wat er kan veranderen voor de sociale zekerheid in het geval van een harde Brexit;
 • weet u waarom belastingadviseurs hebben gevraagd om een witte lijst bij meldplicht;
 • weet u of een voetbalclub in aanmerking kan komen voor een ANBI-status;
 • weet u wat er gewijzigd is in de werkkostenregeling.
Auteur: 

mr. S.F.J.J. Schenk RB

Sylvester Schenk is sinds 1987 werkzaam in de fiscale praktijk en was van 1999-2017 verbonden aan Flynth adviseurs en accountants, in de laatste periode als directeur Wetenschappelijk bureau en daarvoor als directeur Fiscale Zaken. In de periode 2006-2014 heeft hij de voorzittersrol binnen het Register Belastingadviseurs vervuld. Hij is hoofdredacteur van het RB-vakblad Het Register alsmede van het Fiscaal Praktijkblad en het Land- en Tuinbouwbulletin. Met ingang van mei 2017 is Sylvester directeur fiscale zaken van het Register Belastingadviseurs

J.H.P.M. Raaijmakers

Jacques Raaijmakers is als fiscalist gespecialiseerd in (internationale) loonbelasting, (internationale) sociale verzekeringen, invordering, aansprakelijkheid en formeel belastingrecht. Sinds 2012 heeft hij zijn eigen onderneming waarin hij deze activiteiten ontplooit. Voorheen heeft hij onder meer gewerkt bij de Belastingdienst, Ernst & Young en KPMG Meijburg & Co.

Naast deze activiteiten is hij hoofdredacteur van Loonzaken en de bijbehorende nieuwsbrief Loonzaken. Ook is hij auteur van: FED Fiscale Brochure Fiscale aansprakelijkheidsbepalingen in de Invorderingswet 1990 (2016), Werkkostenregeling 2.0 (2015), 'Aansprakelijkheid in Belastingzaken' Fiscale Monografie nr. 73 (4e druk 2014), FED Fiscale Brochure Ketenaansprakelijkheid (2e druk 2011), FED Fiscale Brochure Bestuurdersaansprakelijkheid (4e druk, 2017) en Vrije vergoedingen, Boom Basic Invordering(2012). Daarnaast is hij mede-auteur van: 'Cursus Belastingrecht', 'Fiscaal Commentaar Invorderingswet 1990', Leidraad voor de AA, Praktijkboek Onderneming en Fiscus, Fiscaal+, het Handboek voor de fiscale adviseur in de agrarische sector, Memotax, XpertHR en Kluwer Loonbelastinggids. Ook is hij vaste medewerker: 'Beloning & Belasting', 'Tijdschrift voor Formeel Belastingrecht' en 'Fiscaal Praktijkblad'. Tot slot is hij als docent verbonden aan RB Opleidingen en geeft hij diverse inhouse cursussen en heeft hij als inleider opgetreden voor onder meer SRA, NOB en NBA.

Bel onze studieadviseurs
(030) 26 44 100

maandag 08:30–17:00
dinsdag 08:30–17:00
woensdag 08:30–17:00
donderdag 08:30–17:00
vrijdag 08:30–17:00