Cursusinformatie

WOZ-waardering van zakelijk vastgoed

Informatie: 

Als belastingadviseur krijgt u ongetwijfeld weleens vragen over de door een gemeente vastgestelde WOZ-waarde van vastgoed van uw cliënten. Dit zal vaker voor komen nu de WOZ-waarde ook een rol speelt bij de hoogte van de jaarlijkse afschrijving op bedrijfsgebouwen. U stelt zich dan de vraag of de WOZ-waarde niet te hoog is vastgesteld. Heeft de gemeente het goed gedaan? Loont het om bezwaar te maken, en wanneer dit niet het gewenste resultaat geeft, beroep in te stellen?
In deze cursus gaat mr. dr. A.W. Schep in op de waardering volgens de regels van de Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ), waarbij de focus ligt op de waardering van zakelijk vastgoed. Aan de hand van een aantal praktijkcasus wordt de theorie gepresenteerd. Daarbij wordt onder meer op de volgende vragen antwoord gegeven:

  • wat is de systematiek van de waardering van onroerende zaken volgens de Wet WOZ?
  • wanneer is een WOZ-object correct afgebakend?
  • welke waardebegrippen worden gehanteerd en welk begrip is voor welk object van toepassing?
  • welke waarderingsmethoden zijn WOZ-conform en welke is van toepassing in welke situatie om tot een juiste vaststelling van de WOZ-waarde te komen?
  • is er een waarderingsuitzonderingen waar u een beroep op kunt doen, zoals de cultuurgrondvrijstelling, of de werktuigenvrijstelling, en is deze goed toegepast in uw geval?

Daarnaast worden u in deze cursus handvatten aangereikt voor het effectief procederen in geschillen over een vastgestelde WOZ-waarde. Onder meer wordt ingegaan op de specifieke voor WOZ-procedures geldende bewijslastverdeling. 

Deze cursus is geactualiseerd in april 2017.

Preview video: 

31 december 2019
Leerdoelen: 

Na afloop van deze cursus heeft u meer inzicht gekregen in:

  • de belangrijkste uitgangspunten en systematiek van de Wet WOZ;
  • de wijze waarop een onroerende zaak volgens de regels van de Wet WOZ moet worden afgebakend;
  • de waardebegrippen zoals die in de Wet WOZ worden gehanteerd;
  • de werking van de voor zakelijk vastgoed gebruikte waarderingsmethoden huurwaardekapitalisatiemethode en gecorrigeerde vervangingswaardemethode;
  • de waarderingsuitzonderingen die voor zakelijk vastgoed gelden.

 

Auteur: 

mr. dr. A.W. Schep

Arjen Schep is sinds 1999 verbonden aan het Erasmus Studiecentrum voor Belastingen van Lokale overheden (ESBL) als Academic Researcher en Research Manager. Hij promoveerde in 2012 met zijn proefschrift Naar evenwichtig bijzonder kostenverhaal door gemeenten. Daarnaast is hij rechter-plaatsvervanger bij de Rechtbank Rotterdam in procedures over lokale belastingen en Wet WOZ. Hij is betrokken bij het onderwijs aan studenten fiscaal recht aan de Erasmus School of Law. Ook is hij als auteur verbonden aan Vakstudie Nieuws, Fiscale Encyclopedie ‘De Vakstudie’ en Belastingblad.

 

Bel onze studieadviseurs
(030) 26 44 100

maandag 08:30–17:00
dinsdag 08:30–17:00
woensdag 08:30–17:00
donderdag 08:30–17:00
vrijdag 08:30–17:00