Cursusinformatie

Toegang en reikwijdte deelnemingsvrijstelling

Informatie: 

De deelnemingsvrijstelling is een belangrijke regeling binnen de vennootschapsbelasting. De deelnemingsvrijstelling voorkomt dubbele belastingheffing in concernstructuren. Als de deelnemingsvrijstelling van toepassing is, zijn voordelen die worden genoten uit hoofde van de deelneming onbelast. De deelnemingsvrijstelling geldt onder meer voor dividendopbrengsten en vervreemdingsvoordelen. Ook kan de deelnemingsvrijstelling van toepassing zijn op voordelen die behaald worden met optiecontracten die betrekking hebben op een deelneming. De deelnemingsvrijstelling kent ook nadelen. Kosten die verband houden met de aan– of verkoop van een deelneming zijn niet aftrekbaar. Daarnaast kan als hoofdregel de waardedaling van een deelneming niet in aftrek worden gebracht. Een uitzondering hierop is de liquidatieverliesregeling. Van belang is ook dat de deelnemingsvrijstelling niet kan worden toegepast als sprake is van een zogenoemde niet-kwalificerende beleggingsdeelneming. In dat geval kan wel recht bestaan op toepassing van de deelnemingsverrekening.

Deze cursus is geactualiseerd in juli 2017.

Preview video: 

31 december 2019
Leerdoelen: 

Na afloop van deze cursus:

  • kunt u de voorwaarden die gelden voor toepassing van de deelnemingsvrijstelling benoemen;
  • kunt u de voordelen die onder de reikwijdte van de deelnemingsvrijstelling kunnen vallen onderscheiden;
  • kunt u de voorwaarden die gelden voor toepassing van de liquidatieregeling benoemen;
  • kunt u uitleggen hoe de liquidatieverliesregeling werkt;
  • kunt u omschrijven welke regels de wetgever heeft getroffen om misbruik met betrekking tot afgewaardeerde vorderingen te voorkomen;
  • kunt u beoordelen wanneer de deelnemingsverrekening van toepassing is.
Auteur: 

dr. A.W. Hofman

Arthur Hofman is werkzaam als fiscalist vanaf 1999 en heeft ruime ervaring in de fiscale advisering aan nationale en internationale bedrijven. Arthur adviseert zijn klanten onder meer over de Nederlandse en internationale fiscale aspecten van overnameprocessen, (her)financieringen, reorganisaties, herkapitalisatietrajecten etc.
Naast zijn cliёntenwerk is Arthur als docent en onderzoeker verbonden aan het Fiscaal Instituut van Tilburg University. Hij verzorgt regelmatig cursussen op het gebied van het nationale en internationale belastingrecht en publiceert hierover in de fiscale literatuur. Arthur is vaste medewerker van het Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht (NTFR). In 2011 is hij gepromoveerd op een proefschrift over de deelnemingsverrekening.

Bel onze studieadviseurs
(030) 26 44 100

maandag 08:30–17:00
dinsdag 08:30–17:00
woensdag 08:30–17:00
donderdag 08:30–17:00
vrijdag 08:30–17:00