Cursusinformatie

Pijlers van de loonbelasting

Informatie: 

De loonbelasting en sociale verzekeringen kennen een enorme en veranderlijke regeldichtheid. Maar verrassend veel vraagstukken uit de praktijk kunnen worden opgelost met een goede beheersing van de drie pijlers van de Wet op de loonbelasting: dienstbetrekking, inhoudingsplichtige en loon. Daarmee kunt u de juiste invalshoek kiezen om die vraagstukken op te lossen. Dat toont mr. drs. J.C.A. van Ruiten in deze cursus met veel praktijkvoorbeelden en casus aan. Daarnaast staat hij stil bij de eindheffing: een echte zelfstandige heffing ten laste van de werkgever.

Deze cursus is geactualiseerd in augustus 2018.

Preview video: 

31 december 2019
Leerdoelen: 

Na afloop van de cursus:

  • kent u het relatieve belang van de loonbelasting;
  • kunt u de pijlers van de loonbelasting benoemen;
  • weet u welke vormen van dienstbetrekking te onderscheiden zijn;
  • weet u het verschil tussen een privaatrechtelijke dienstbetrekking en een fictieve dienstbetrekking;
  • kunt u de criteria voor het loonbegrip benoemen;
  • kunt u het verschil benoemen tussen werkgeversloon en loon van derden;
  • kunt u de verschillende vormen van negatief loon benoemen;
  • kunt u het verschil duiden tussen eindheffing en pseudo-eindheffing.
Auteur: 

mr. drs. J.C.A. van Ruiten

Hans van Ruiten (1963), belastingadviseur/partner, is lid van de praktijkgroep Loonheffingen & Arbeidsrecht van Loyens & Loeff N.V. en geeft leiding aan de Rotterdamse fiscalisten binnen deze praktijkgroep. Hij is gespecialiseerd in werknemersparticipatie en andere beloningsvormen, de beloning van bestuurders en commissarissen, pensioen en internationale uitzending van personeel. Daarnaast richt hij zich op bijzondere arbeidsverhoudingen, zoals onder meer die van de dga.

Hans is redacteur van "Fiscale en juridische aspecten van werknemersparticipatie", gepubliceerd door Sdu in 2003. Hij is sedert 2001 als annotator verbonden aan "Vakstudie Nieuws" en vanaf 2007 medewerker van NTFR-B.

Bel onze studieadviseurs
(030) 26 44 100

maandag 08:30–17:00
dinsdag 08:30–17:00
woensdag 08:30–17:00
donderdag 08:30–17:00
vrijdag 08:30–17:00