Cursusinformatie

Waarschuwingsbericht

De cursus loopt op 20 maart 2019 af.

Gevolgen voor de erf- en schenkbelasting van erfopvolging in de ondernemingssfeer

Informatie: 

In deze cursus gaan wij vooral in op de fiscale en civielrechtelijke gevolgen van een bedrijfsopvolging binnen en buiten de familiesfeer ten gevolge van het overlijden van de ondernemer of de grootaandeelhouder in een 'eigen' BV (aanmerkelijkbelanghouder). Wij beperken ons in deze cursus tot de fiscale gevolgen voor de toepassing van de Successiewet. Dat daarbij de erfbelasting op de voorgrond staat spreekt dan vanzelf. Wij besteden echter ook enige aandacht aan de schenkbelasting omdat de meeste bedrijfsopvolgingen bij leven plaatsvinden. Ook dan kan sprake zijn van mogelijke belastingheffing als er voor een onzakelijke prijs wordt overgedragen, wat in de familiesfeer regelmatig voor zal komen. De stof wordt aan de hand van een casus behandeld, waarbij wij ook af en toe juist een afwijking van de uitgangspositie behandelen om duidelijk te maken wat de fiscale mogelijkheden en risico’s zijn.

In deze cursus wordt slechts zijdelings aandacht besteed aan de heffing van Inkomstenbelasting. Hoewel die heffing beslist belangrijk kan zijn, hebben wij in verband met de beperkte omvang van de cursus gekozen voor een gedegen behandeling van één belastingwet. Mogelijk zal in de toekomst een aansluitende cursus worden aangeboden over de gevolgen voor de inkomstenbelasting van een bedrijfsopvolging bij leven of bij overlijden.

Voor wat betreft de civielrechtelijke kant van de zaak besteden wij enige aandacht aan de verschillende mogelijke testamentsvormen en aan het wettelijk erfrecht. Een mogelijke onderbedeling van erfgenamen die de onderneming niet toebedeeld krijgen kan tot complicaties leiden die de hele bedrijfsopvolging in gevaar brengen, zodat wij die nadrukkelijk in de beschouwing betrekken.

Let op: deze cursus is oorspronkelijk ontwikkeld voor het pakket Notariaat, en daardoor niet volledig op de fiscalist gericht. We hebben deze cursus wel in het fiscalistenpakket opgenomen omdat deze naar ons inzicht toch een relevante aanvulling op het pakket is.

Deze cursus is geactualiseerd in februari 2016.

20 maart 2019
Leerdoelen: 
Na het volgen van deze cursus:
  • hebt u inzicht in de problematiek van de waardering van ondernemingsvermogen; 
  • hebt u inzicht in de bijzondere fiscale fictiebepalingen die bij vererving en schenking van ondernemingen van toepassing kunnen zijn;
  • hebt u inzicht in de bedrijfsopvolgingsfaciliteit van de Successiewet;
  • bent u zich bewust van het belang van een juiste civielrechtelijke voorbereiding van de bedrijfsopvolging, zowel vanwege de fiscale als vanwege de civielrechtelijke consequenties.
Auteur: 

mr. N.J. Schutte (universitair docent Rijksuniversiteit Groningen)

Nico Schutte is sinds meer dan 25 jaar als docent verbonden aan de sectie Belastingrecht van de Rijksuniversiteit Groningen. Hij specialiseert zich daar in de onderdelen Formeel belastingrecht en Successierecht. Daarnaast is Nico Schutte sinds vele jaren werkzaam als adviseur voor Deloitte voor onder andere de afdeling Private Client Services. Nico Schutte heeft onder meer gepubliceerd over de al dan niet gewenste gevolgen van de laatste wijzigingen van de Successiewet.

mr. M.J. de Vries (universitair docent Rijksuniversiteit Groningen)

Mark de Vries werkt al meer dan 25 jaar als docent bij de sectie belastingrecht van de Rijksuniversiteit Groningen en heeft daarnaast parttime als kandidaat-notaris en bij verschillende belastingadvieskantoren gewerkt. Successierecht en estateplanning zijn enkele vakken waarin hij doceert. Mark de Vries is thans mede verbonden aan Elan notarissen. 

Bel onze studieadviseurs
(030) 26 44 100

maandag 08:30–17:00
dinsdag 08:30–17:00
woensdag 08:30–17:00
donderdag 08:30–17:00
vrijdag 08:30–17:00