Cursusinformatie

Focus op Prinsjesdag 2018

Informatie: 

In deze actualiteitencursus bespreken mr. S.F.J.J. Schenk en mr. dr. J.W.A. Rheinfeld de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van Prinsjesdag 2018. Zij gaan in op de heroverweging van de afschaffing van de dividendbelasting. Verder wordt er stilgestaan bij het verbreken van de "spiegelbeeldige" situatie tussen inkomsten en aftrekposten, de dga-taks die excessief lenen in de eigen vennootschap moet gaan ontmoedigen en de verkorting van de 30%-regeling. Ook zullen de verkorting van de verliesverrekeningsperiode en de verhoging van het box 2-tarief aan bod komen. 

Deze cursus is opgenomen in oktober 2018.

Preview video: 

31 december 2019
Leerdoelen: 

Na het volgen van deze cursus:

  • kunt u de belangrijkste ontwikkelingen rondom Prinsjesdag 2018 benoemen;
  • weet u in hoeverre de invoer van de dga-taks een terechte maatregel is;
  • kunt u aanduiden wat de spiegelbeeldige relatie is tussen inkomsten en aftrekposten en wat daaraan gaat veranderen;
  • welke rol het pleitbaar standpunt de komende jaren gaat spelen als het gaat om de aansprakelijkheid van de adviseur;
  • weet u welke gevolgen de aanpassing van de 30%-regeling zal gaan hebben.
Auteur: 

mr. S.F.J.J. Schenk RB

Sylvester Schenk is sinds 1987 werkzaam in de fiscale praktijk en was van 1999-2017 verbonden aan Flynth adviseurs en accountants, in de laatste periode als directeur Wetenschappelijk bureau en daarvoor als directeur Fiscale Zaken. In de periode 2006-2014 heeft hij de voorzittersrol binnen het Register Belastingadviseurs vervuld. Hij is hoofdredacteur van het RB-vakblad Het Register alsmede van het Fiscaal Praktijkblad en het Land- en Tuinbouwbulletin. Met ingang van mei 2017 is Sylvester directeur fiscale zaken van het Register Belastingadviseurs

mr. dr. J.W.A. Rheinfeld

Mr. dr. J.W.A. (Jeroen) Rheinfeld is sinds 2018 als vennoot aan FBN verbonden. Hij is als adviseur en docent gespecialiseerd in de registergoedpraktijk en specifiek in het agrarisch recht. Tevens is Rheinfeld verbonden aan het Instituut voor Agrarisch recht te Wageningen. Ook is hij redactielid van de Notarisklerk, is hij vaste medewerker van de FBN-redactie en is hij hoofdredacteur van het Land- en Tuinbouw Bulletin. Rheinfeld is in 2014 gepromoveerd aan de Radboud Universiteit Nijmegen op een proefschrift over kavelruil. Hij is aan deze universiteit tevens werkzaam als universitair docent en verzorgt colleges agrarisch recht.

Sinds 2004 publiceert Rheinfeld regelmatig in (agro-)juridische vakbladen en geeft hij cursussen op een breed civiel, fiscaal en notarieel vlak.

Bel onze studieadviseurs
(030) 26 44 100

maandag 08:30–17:00
dinsdag 08:30–17:00
woensdag 08:30–17:00
donderdag 08:30–17:00
vrijdag 08:30–17:00