Cursusinformatie

Waarschuwingsbericht

De cursus loopt op 1 juni 2019 af.

Focus op Ondernemingsrecht 2018

Informatie: 

In deze actualiteitencursus bespreken prof. mr. C.A. Schwarz en prof. mr. D.F.M.M. Zaman de belangrijkste ontwikkelingen die spelen binnen het ondernemingsrecht. In deze aflevering worden de onderwerpen personenvennootschappen, beschermingsmaatregelen, bekrachtiging, bestuur en toezicht rechtspersonen, omzetting en splitsing, moeder-dochterverhoudingen, medezeggenschap, Europees vennootschapsrecht en het vennootschappelijk belang door de heren op levendige wijze uitgelegd en bediscussieerd.

Deze cursus is geactualiseerd in juni 2018.

Let op: Deze cursus is geaccrediteerd met algemene PE-punten, niet met fiscale PE-punten.

Preview video: 

1 juni 2019
Leerdoelen: 

Na het volgen van deze cursus:

  • kunt u de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van het ondernemingsrecht benoemen;
  • kunt u deze ontwikkelingen gebruiken in uw praktijk;
  • bent u in staat zich over deze ontwikkelingen een gefundeerde mening te vormen.
Auteur: 

prof. mr. C.A. Schwarz (hoogleraar Ondernemingsrecht Erasmus Universiteit Rotterdam)

Kid Schwarz is hoogleraar Ondernemingsrecht aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en als partner verbonden aan Baker Tilly Berk. Hij publiceert op het brede terrein van het ondernemingsrecht. Kid Schwarz is voorzitter van de Editorial Board van The Dovenschmidt Quarterly, lid van de scientific editorial board van het tijdschrift European Company Law, redactielid van het TvOB en van de losbladige Rechtspersonen en redacteur van de boekenreeks Ius Commune Europeum. Daarnaast is hij wetenschappelijk directeur van het Maastricht Institute for Corporate Law, Governance and Innovation policies (ICGI) en voorzitter van het bestuur van de internationale onderzoekschool Ius Commune. 

prof. mr. D.F.M.M. Zaman (hoogleraar notarieel ondernemingsrecht Universiteit Leiden)

Niek Zaman is hoogleraar notarieel ondernemingsrecht aan de Universiteit Leiden. Daarnaast is hij verbonden aan de praktijkgroep ondernemingsrecht bij Loyens & Loeff, waar hij 29 jaar notaris is geweest. Hij is gespecialiseerd in ondernemingsrecht en begeleidt nationale en internationale ondernemingen bij fusies, splitsingen, overnames en beursintroducties. Niek Zaman is als mede-auteur betrokken bij een aantal boeken onder andere op het gebied van fusies en splitsingen en de stichting en vereniging. Hij is lid van de Commissie Vennootschapsrecht en maakt deel uit van de redacties van: SDU Commentaar Ondernemingsrecht, JBN en TvOB

Bel onze studieadviseurs
(030) 26 44 100

maandag 08:30–17:00
dinsdag 08:30–17:00
woensdag 08:30–17:00
donderdag 08:30–17:00
vrijdag 08:30–17:00