Cursusinformatie

Focus op De eigen woning

Informatie: 

In deze actualiteitencursus bespreken mr. R. Stam en mr. dr. M.J. Hoogeveen de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van de eigenwoningregeling. Zij gaan in op de praktische probleempunten bij het overgangsrecht voor bestaande eigenwoningschulden dat sinds 2013 bestaat, en de juiste bepaling van de overblijvende periode van renteaftrek. Daarnaast komen de maatregelen uit regeerakkoord Rutte III aan bod: de verlaging van het eigen woningforfait, de verlaging van het tarief van de renteaftrek en de Wet Hillen. Ook behandelen de docenten het eigenwoningverleden en het besluit van 30 januari 2018 met betrekking tot samenwonen en huwen. Ze buigen zich ook over de problemen omtrent echtscheiding, eigen woning en de renteaftrek en het afschaffen van de tijdklemmen voor spaarproducten rondom de eigen woning.

Deze cursus is opgenomen in maart 2018.

Preview video: 

31 december 2019
Leerdoelen: 

Na het volgen van deze cursus:

  • kunt u de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van de eigenwoningregeling benoemen;
  • kunt u uw klant uitleg geven en adviseren over de bestaande eigenwoningschuld, aflossingsvrij lenen en het gebruik van het overgangsrecht;
  • kunt u uw klant informeren over de veranderingen op het gebied van het eigenwoningforfait en de renteaftrek;
  • kunt u uw klant adviseren met betrekking tot het eigenwoningverleden in het geval van een nieuw huwelijk of een nieuw samenlevingscontract;
  • kunt u uw klant adviseren over de verdeling van de eigenwoningschuld, renteafdracht en renteaftrek in het geval van scheiding;
  • kunt u uw klant adviseren over spaarproducten met betrekking tot de eigen woning en de gevolgen van het vervallen van de tijdklemmen op deze spaarproducten.
Auteur: 

mr. R. Stam

Mr. Ruben Stam is fiscaal jurist en gecertificeerd pensioenjurist (CPL). Hij is sinds 2013 werkzaam bij het Fiscaal Juridisch Adviesbureau van Nationale-Nederlanden Bank. Daarvoor heeft hij gewerkt bij Nationale-Nederlanden Levensverzekering Maatschappij. Hij is vaste medewerker van Vakstudie Nieuws Vandaag, Kluwer Tax Visions, Belasting Advies in de praktijk en Vermogende Particulieren Bulletin. Ook in andere vakbladen publiceert hij regelmatig. Voorts zijn er van zijn hand een aantal boeken verschenen op fiscaal/financieel gebied. Als docent is hij onder meer verbonden aan Postacademisch Onderwijs Belastingwetenschappen (PAOB). Hij treedt regelmatig op (online) seminars op.

 

mr. dr. M.J. Hoogeveen

Mascha Hoogeveen studeerde fiscaal recht aan de Katholieke Universiteit Brabant. Zij is werkzaam bij de Belastingdienst en lid van de Coördinatiegroep Constructie Bestrijding. Mevrouw Hoogeveen is verder als universitair docent verbonden aan het Fiscaal Instituut Tilburg van de Tilburg University. Tevens is zij lid van de opleidingsraad van de opleiding CB-belastingadviseur. Zij heeft diverse publicaties op haar naam staan waaronder een aantal artikelen over de bedrijfsopvolging. In 2004 schreef zij een FED-brochure over het schenken en vererven van ondernemingsvermogen en in 2005 was zij mede-auteur van het preadvies voor de KNB dat ook in het teken stond van de bedrijfsopvolging. Verder is zij auteur van de Cursus Belastingrecht en annotator voor de BNB. In 2011 promoveerde zij op het onderwerp Kwaliteit van de fiscale bedrijfsopvolgingswetgeving.

Bel onze studieadviseurs
(030) 26 44 100

maandag 08:30–17:00
dinsdag 08:30–17:00
woensdag 08:30–17:00
donderdag 08:30–17:00
vrijdag 08:30–17:00