Cursusinformatie

Focus op AB en TBS

Informatie: 

In deze cursus bespreken mr. dr. C.G. Dijkstra en mr. A.M.A. de Beer relevante actuele onderwerpen op het gebied van het aanmerkelijk belang en terbeschikkingstelling. In deze aflevering gaan beide docenten in op het verzamelbesluit aanmerkelijk belang van 9 maart 2018. Chris Dijkstra neemt daarin het voortouw op het vlak van het AB. Hij behandelt soorten aandelen en certificering, de verdeling van de nalatenschap en huwelijksgemeenschap, de omvorming van preferente aandelen en doorschuiven bij schenking. Almer de Beer stort zich voornamelijk op de aspecten van TBS, en schenkt daarbij aandacht aan TBS door verbonden personen, schenking, informele kapitaalstorting, materiële kwijtschelding en borgstelling. Tot slot staan beide docenten even stil bij de uitkomsten van het WOB-verzoek.

Deze cursus is opgenomen in juni 2018.

Preview video: 

31 december 2019
Leerdoelen: 

Na het volgen van deze cursus:

 • weet u hoe een certificaat zich verhoudt tot een soort aandeel;
 • weet u wanneer er bij gebruik van certificaten sprake is van vervreemding voor de AB-regeling;
 • weet u welke voorwaarden gelden voor de vereenzelviging van certificaten met overgenomen aandelen;
 • weet u hoe u afwijkende afspraken over de certificaten vast kunt leggen;
 • weet u waar u op moet letten bij certificering van aandelen met betrekking tot de overdrachtsbelasting;
 • weet u met welke termijn u rekening moet houden bij de verdeling van een huwelijksgemeenschap of een nalatenschap;
 • weet u hoe de staatssecretaris een splitsing in het zicht van de verdeling van een huwelijksgemeenschap beoordeelt;
 • weet u hoe u, in het geval van een onzakelijke lening, verlies kunt toerekenen aan box 2;
 • weet u hoe u met een verlies om moet gaan in het geval van een tbs-situatie bij verbonden personen en hoe dit zich verhoudt tot een schenking in de zin van de Successiewet;
 • weet u wanneer u in het kader van een onzakelijke lening te maken heeft met een informele kapitaalstorting;
 • weet u waar u op moet letten bij het kwijtschelden van een afgewaardeerde onzakelijke lening;
 • weet u wanneer er sprake is van vervreemding bij het omzetten van gewone aandelen in preferente aandelen en welke voorwaarden er van toepassing zijn op de omzetting van aandelen;
 • weet u welke goedkeuringen de staatssecretaris geeft met betrekking tot de doorschuiving bij schenking;
 • weet u welke discussiepunten en vragen nog openstaan naar aanleiding van het verzamelbesluit aanmerkelijk belang.
Auteur: 

mr. dr. C.G. Dijkstra

Chris Dijkstra houdt zich als directeur van Watermill in het bijzonder bezig met het familiebedrijf. Dit heeft als adviseur maar ook als wetenschapper zijn aandacht. Ook waar het gaat om de fiscaliteit van de betrokken personen, denk bijvoorbeeld aan de DGA. Dit zowel in nationale als internationale context. Voor meer informatie: www.watermill.nl of www.chrisdijkstra.nl.

mr. A.M.A. de Beer

Mr. Almer M.A. de Beer is werkzaam bij het bureau vaktechniek fiscaal, Grant Thornton. Hij houdt zich vooral bezig met de fiscale problematiek bij ondernemers en dga's. Daarnaast publiceert hij geregeld in fiscale vakbladen en verzorgt hij fiscale cursussen.

Bel onze studieadviseurs
(030) 26 44 100

maandag 08:30–17:00
dinsdag 08:30–17:00
woensdag 08:30–17:00
donderdag 08:30–17:00
vrijdag 08:30–17:00