Cursusinformatie

Fiscaal Journaal juni 2018

Informatie: 

Het Fiscaal Journaal brengt u elke maand op de hoogte van de belangrijkste fiscale ontwikkelingen. Sylvester Schenk loodst u door alle belangrijke nieuwtjes in de fiscale wetgeving, fiscaal beleid en fiscale jurisprudentie. In deze tweede editie is zijn gast Jacques Raaijmakers. Samen bespreken zij de volgende onderwerpen:

 • strafrechtelijke opeising van fiscale informatie is détournement de pouvoir;
 • keukentafelgesprek OM en Belastingdienst basis voor belastingaanslag;
 • aansprakelijkheid notaris voor verschuldigde overdrachtsbelasting;
 • tijdelijk geen aanslagen erfbelasting;
 • inwonende neef verpest eigen woning regime;
 • massaal bezwaar in box 3;
 • nieuw besluit overdrachtsbelasting;
 • inspecteur mag andereverzekeraarsanctie afdoen;
 • Belastingdienst stuurt brieven over de 30%-regeling;
 • nieuw besluit geruisloze doorschuiving.

Daarnaast wordt er in het terugkerende item Box 11 ingezoomd op fiscaal vermaak en is er een korte special over de ontwikkelingen omtrent de Wet DBA en de aanpak van schijnconstructies.

Preview video: 

31 december 2019
Leerdoelen: 

Na afloop van deze cursus:

 • weet u of het gebruik van strafrechtelijke middelen om fiscale informatie op te eisen kunnen worden ingezet;
 • weet u of informeel overleg tussen OM en Belastingdienst kan worden ingezet om aanslagen op te leggen;
 • weet u of een transactie waarover overdrachtsbelasting is verschuldigd kan leiden tot aansprakelijkheid van die notaris voor de overdrachtsbelasting;
 • weet u waar u rekening mee moet houden bij de betaling van de vertraagde aanslagen in de schenk- en erfbelasting;
 • weet u onder welke voorwaarden het eigen woning regime in stand blijft indien niet de eigenaar van de woning, maar een derde in de woning verblijft;
 • weet u welke stappen u moet nemen om mee te kunnen liften in de massaal bezwaarprocedure box 3;
 • weet u wat de aandachtspunten zijn m.b.t. het ondernemerschap en vermogensbeheer voor de overdrachtsbelasting n.a.v. het nieuwe besluit;
 • weet u waar u op moet letten bij het overbrengen van een verzekering van een niet-kwalificerende instantie naar een kwalificerende instantie;
 • weet u welke stappen de Belastingdienst mogelijk neemt m.b.t. de 30%-regeling op basis van de aangekondigde wijzigingen alhoewel er nog geen wetsvoorstel is ingediend;
 • weet u wat de aandachtspunten zijn m.b.t. de 36-maandeneis en seizoenarbeid in het nieuwe besluit geruisloze doorschuiving;
 • weet u welke ontwikkelingen er zijn in het kader van de Wet DBA en de aanpak van schijnconstructies door de fiscus.
Auteur: 

mr. S.F.J.J. Schenk RB

Sylvester Schenk is sinds 1987 werkzaam in de fiscale praktijk en was van 1999-2017 verbonden aan Flynth adviseurs en accountants, in de laatste periode als directeur Wetenschappelijk bureau en daarvoor als directeur Fiscale Zaken. In de periode 2006-2014 heeft hij de voorzittersrol binnen het Register Belastingadviseurs vervuld. Hij is hoofdredacteur van het RB-vakblad Het Register alsmede van het Fiscaal Praktijkblad en het Land- en Tuinbouwbulletin. Met ingang van mei 2017 is Sylvester directeur fiscale zaken van het Register Belastingadviseurs.

J.H.P.M. Raaijmakers

Jacques Raaijmakers is als fiscalist gespecialiseerd in (internationale) loonbelasting, (internationale) sociale verzekeringen, invordering, aansprakelijkheid en formeel belastingrecht. Sinds 2012 heeft hij zijn eigen onderneming waarin hij deze activiteiten ontplooit. Voorheen heeft hij onder meer gewerkt bij de Belastingdienst, Ernst & Young en KPMG Meijburg & Co.

Naast deze activiteiten is hij hoofdredacteur van Loonzaken en de bijbehorende nieuwsbrief Loonzaken. Ook is hij auteur van: FED Fiscale Brochure Fiscale aansprakelijkheidsbepalingen in de Invorderingswet 1990 (2016), Werkkostenregeling 2.0 (2015), 'Aansprakelijkheid in Belastingzaken' Fiscale Monografie nr. 73 (4e druk 2014), FED Fiscale Brochure Ketenaansprakelijkheid (2e druk 2011), FED Fiscale Brochure Bestuurdersaansprakelijkheid (4e druk, 2017) en Vrije vergoedingen, Boom Basic Invordering(2012). Daarnaast is hij mede-auteur van: 'Cursus Belastingrecht', 'Fiscaal Commentaar Invorderingswet 1990', Leidraad voor de AA, Praktijkboek Onderneming en Fiscus, Fiscaal+, het Handboek voor de fiscale adviseur in de agrarische sector, Memotax, XpertHR en Kluwer Loonbelastinggids. Ook is hij vaste medewerker: 'Beloning & Belasting', 'Tijdschrift voor Formeel Belastingrecht' en 'Fiscaal Praktijkblad'. Tot slot is hij als docent verbonden aan RB Opleidingen en geeft hij diverse inhouse cursussen en heeft hij als inleider opgetreden voor onder meer SRA, NOB en NBA.

Bel onze studieadviseurs
(030) 26 44 100

maandag 08:30–17:00
dinsdag 08:30–17:00
woensdag 08:30–17:00
donderdag 08:30–17:00
vrijdag 08:30–17:00