Cursusinformatie

Beleggingsinstellingen

Informatie: 

In deze cursus behandelt prof. dr. Hein Vermeulen belangrijke eisen en ontwikkelingen op het gebied van collectieve beleggingen. Er wordt gekeken naar de fiscale beleggingsinstelling, de vrijgestelde beleggingsinstelling en fiscaal transparante beleggingsinstellingen. Het gebruik van schema's, casusposities en een heldere systematische uitleg van de docent zullen u helpen om grip te krijgen op deze materie.

Deze cursus is geactualiseerd in april 2018.

Preview video: 

31 december 2019
Leerdoelen: 

Na afloop van de cursus:

  • weet u per beleggingsinstelling welke eisen er precies gelden;
  • kunt u aangeven wat fiscale neutraliteit betekent in het kader van collectief beleggen;
  • bent u op de hoogte van de voor beleggingsinstellingen relevante rechtspraak en besluiten;
  • weet u wanneer er vennootschapsbelasting verschuldigd is bij fiscaal open en besloten varianten;
  • weet u welke toestemmingsvarianten er gelden voor verschillende rechtsvormen;
  • heeft u meer inzicht in de wetgeving rondom beleggingsinstellingen, zoals de Wet VPB 1969 en de AWR;
  • weet u het verschil tussen Nederland en de ESMA wat betreft de opvatting rondom de collectieve belegging;
  • heeft u meer inzicht in welke financiële instrumenten er zijn en wat ze inhouden.
Auteur: 

prof. dr. H. Vermeulen

Hein Vermeulen bekleedt de leerstoel Belastingrecht aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit van Amsterdam. Daar verzorgt hij onderwijs in de volgende vakken:

  • Europees belastingrecht, inleiding
  • Europees belastingrecht, direct.

Hein is (co-)redacteur en (co-)auteur van de boeken 'Grondslagen internationaal belastingrecht' (Boom, 2015, 2016 en 2019), 'European Tax Law' (Kluwer, 2018),  ‘The Tax Treatment of CIVs and REITs’ (IBFD, 2013) en 'Het regime voor de fiscale beleggingsinstelling' (Kluwer, 2012). Ook is hij (co-)auteur van de Cursus Belastingrecht, deel Vennootschapsbelasting (Kluwer 2018) en Hoofdzaken Belastingrecht (Boom 2018).
Hij is tevens werkzaam bij de EU Direct Tax Group (EUDTG) van PwC.

Bel onze studieadviseurs
(030) 26 44 100

maandag 08:30–17:00
dinsdag 08:30–17:00
woensdag 08:30–17:00
donderdag 08:30–17:00
vrijdag 08:30–17:00