Cursusinformatie

Algemene beginselen van behoorlijk bestuur

Informatie: 

Een aantal algemene beginselen van behoorlijk bestuur maken dat de strikte toepassing van de wet achterwege moet blijven. In deze cursus gaat dr. Eric Poelmann in op de vraag waarom deze algemene beginselen van behoorlijk bestuur zo belangrijk zijn. Hierbij komen achtereenvolgens het vertrouwensbeginsel, het gelijkheidsbeginsel, het fair play beginsel, het zorgvuldigheidsbeginsel, en het evenredigheidsbeginsel aan de orde. Hierbij zal de docent hoofdregels en beperkingen aan de hand van de jurisprudentie uiteenzetten. Deze cursus wordt afgesloten met enige opmerkingen over de werking van de algemene beginselen als het gaat om de Invorderingswet 1990.

Deze cursus is geactualiseerd in april 2017.

Preview video: 

31 december 2019
Leerdoelen: 

Na het volgen van de cursus:

  • begrijpt u de positie en het belang van de algemene beginselen van behoorlijk bestuur in fiscalibus;
  • kent de belangrijkste algemene beginselen van behoorlijk bestuur; 
  • kent u de positie van de beginselen in de invordering.
Auteur: 

dr. E. Poelmann

Dr. E. (Eric) Poelmann is werkzaam bij de Belastingdienst. Na geruime tijd voorzitter van de kennisgroep formeel belastingrecht te zijn geweest, is hij nu landelijk vaktechnisch coördinator toeslagen. Daarnaast werkt hij als universitair docent belastingrecht aan de juridische faculteit van de Rijksuniversiteit Groningen. Zijn interessegebied is het formele belastingrecht. Hij begeleidt aan de RUG enige promovendi die fiscaal formeelrechtelijk onderzoek verrichten. Hij heeft fiscale economie gestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam en is in 2009 aan deze universiteit gepromoveerd in de rechten.

Hij is redacteur van de Cursus Belastingrecht, formeel belastingrecht (‘de Mobach’) en redacteur van het Tijdschrift voor Formeel Belastingrecht (TFB). Daarnaast is hij medewerker van verschillende fiscale periodieken (waaronder Fiscaal Tijdschrift FED) en schreef talloze publicaties op het gebied van het formele belastingrecht en de inkomstenbelasting. Tevens is hij docent fiscale procesvoering aan beroepsopleiding van de NOB en docent bij het PAOB.

Bel onze studieadviseurs
(030) 26 44 100

maandag 08:30–17:00
dinsdag 08:30–17:00
woensdag 08:30–17:00
donderdag 08:30–17:00
vrijdag 08:30–17:00