Cursusinformatie

Goed koopmansgebruik

9 oktober 2019
Auteur: 

prof. dr. mr. G.W.J.M. Kampschöer RA

Werkzaamheden (huidige en voormalige)

  • Gewoon hoogleraar Fiscale Economie en opleidingsdirecteur Fiscale Economie aan de Faculteit Economie en Bedrijfskunde van de Universiteit van Amsterdam;
  • Gewoon hoogleraar Belastingrecht aan de Radboud Universiteit Nijmegen;
  • Wetenschappelijk adviseur Fiscale Vaktechniek bij het Wetenschappelijk Bureau van PricewaterhouseCooper;
  • Raadsheer (plaatsvervanger) Belastingkamer Gerechthof Arnhem;
  • Voorzitter van het ‘Institute for Research & Education on Tax Accounting & Auditing’, die de (academische) opleiding verzorgt voor Rijksaccountants;
  • Voormalig hoofdinspecteur én rijksaccountant vennootschapsbelasting bij de Belastingdienst en afdelingshoofd op het Ministerie van Financiën.

Publiceert regelmatig in fiscaal economische vakbladen zoals Weekblad voor Fiscaal Recht en Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie. Daarnaast rechtstreeks betrokken bij het tot stand komen van een aantal (fiscale) wetsontwerpen en auteur van enkele boeken op het vakgebied.

Bel onze studieadviseurs
(030) 26 44 100

maandag 08:30–17:00
dinsdag 08:30–17:00
woensdag 08:30–17:00
donderdag 08:30–17:00
vrijdag 08:30–17:00