Insolventie en de fiscus

Informatie

Deze cursus is oorspronkelijk ontwikkeld voor fiscalisten. Afhankelijk van uw fiscale voorkennis kan het niveau van deze cursus verschillen van de andere cursussen.

In deze cursus brengt mr. T. Tekstra u op de hoogte van de belangrijkste thema’s die spelen bij insolventie in het kader van de fiscaliteit. Zo staat mr. T. Tekstra stil bij de positie van de aandeelhouder, maar ook bij die van de fiscus. Daarnaast behandelt de docent onder andere de fiscale eenheid in de omzetbelasting en vennootschapsbelasting, de carry back/forward en ontvoeging. Tevens past de docent de theorie toe in een drietal casussen en zal hij uiteraard ook enkele relevante jurisprudentie bespreken.

Deze cursus is geactualiseerd in maart 2021.

Preview

Leerdoelen

Na het volgen van deze cursus:

  • kunt u bij een winstvrijval de kwijtscheldingswinstvrijstelling toepassen
  • kunt u aangeven wat de fiscale gevolgen zijn van een crediteurenakkoord
  • weet u waar u op moet letten bij een doorstart en kunt u deze aandachtspunten toepassen in de praktijk
  • weet u hoe het bodemrecht en bodemvoorrecht in zijn werk gaat bij insolventie
  • bent u op de hoogte van relevante jurisprudentie op het gebied van fiscale insolventie
  • weet u in welke situaties de fiscus belastingteruggaven wel en niet mag verrekenen

Auteur

  • mr. T. Tekstra

    Ton Tekstra studeerde Nederlands en fiscaal recht in Leiden. Hij werd in 1988 advocaat en werkte achtereenvolgens bij het kantoor van de Landsadvocaat te Den Haag en bij het huidige Pot Jonker te Haarlem. Sinds 1997 is hij verbonden aan Blauw Tekstra Uding Advocaten. Tekstra houdt zich in zijn praktijk bezig met ondernemingsrecht en insolventierecht in brede zin en daarnaast met de fiscale aspecten daarvan.