Update Belastingplan 2021

Informatie

In deze cursus wordt u op de hoogte gesteld van de belangrijkste fiscale wijzigingen naar aanleiding van Prinsjesdag 2020 en het Belastingplan 2021. De volgende onderwerpen komen aan bod: de zelfstandigenaftrek, de IB-tarieven, de VBP-tarieven, de investeringsaftrek, de WKR, de auto, de coronareserve, BIK, de Wet aanpassing Box 3, de overdrachtsbelasting, het UBO-register, de Wet excessief lenen en overige actualiteiten. Ook laat de docent in deze cursus zien hoe fiscale ontwikkelingen in sommige gevallen reden geven tot rechtsvormwijzigingen en herstructureringsmogelijkheden. Aan de hand van berekeningen en de nodige tips, wordt u attent gemaakt op de aandachtspunten in de advisering van uw klant.

Preview

Leerdoelen

Na het volgen van deze cursus:

  • bent u op de hoogte van de belangrijkste fiscale wijzigingen voor 2021.
  • kunt u de fiscale consequenties van de invoering van het Belastingplan 2021 duiden en hierop anticiperen in de praktijk. 
  • kunt u in kaart brengen welke concrete acties nog dit jaar prioriteit moeten krijgen om uw mkb-relaties op fiscale koers te houden. 
  • bent u beter in staat om in te spelen op gewenste rechtsvormwijzigingen en herstructureringsmogelijkheden.

Auteur

  • drs. O.M. de Groot

    Drs. Onno de Groot FB studeerde fiscale economie aan de Universiteit van Maastricht. Na afronding van zijn studie is hij werkzaam geweest als fiscalist in zowel een internationale adviespraktijk als een MKB-georiënteerde praktijk bij middelgrote accountantskantoren. Hij heeft een zeer brede fiscale interesse in zowel grensoverschrijdende fiscale problematiek (zoals salary splits, expat-faciliteiten, internationale sociale zekerheid, emigratie en immigratie, grensoverschrijdende structuren) als typische MKB vraagstukken (optimaliseren bedrijfsstructuur en herstructureringen, joint ventures, bedrijfsopvolging, innovatiebox, estate planning, second opinions etc.). In 2011 is hij als vennoot toegetreden tot de maatschap Marree & Van Uunen Belastingadviseurs in Oisterwijk. Naast zijn fiscale advieswerk vervult Onno enkele bestuursfuncties/commissariaten.