Cursusinformatie

Waarschuwingsbericht

De cursus loopt op 31 december 2018 af.

Focus op MKB: Omgaan met fraude

Informatie: 

In deze aflevering van Focus op MKB gaan D.J. ter Harmsel AA RB, C.M. Verdiesen AA en mr. A.E. van Almelo met elkaar in gesprek over omgaan met fraude en de rol van de accountant. Welk rol heeft de accountant als opsporingsambtenaar en in het maatschappelijk verkeer? Heeft de accountant meer verplichtingen dan andere dienstverleners? Wat moet de accountant doen bij een vermoeden van fraude bij een cliënt? Moet er wel of niet gemeld worden en bij wie? Deze en andere vragen komen in deze aflevering aan bod.

Accreditatie NBA
Na het succesvol afronden van deze cursus, kunt u 1 PE-uur toekennen. 

Accreditatie Register Belastingadviseurs (RB)
Deze cursus is geaccrediteerd voor het RB, voor 1 PE-punt. Als u de cursus heeft behaald, wordt dit punt automatisch doorgegeven aan het RB.

Preview video: 

Leerdoelen: 

Na het volgen van deze cursus:

  • kunt u zich een mening vormen over uw rol als accountant in het maatschappelijk verkeer;
  • kunt u een afweging maken hoe te handelen bij de ontdekking van mogelijke fraude bij een cliënt ;
  • kunt u beoordelen hoe te handelen in een aantal specifieke situaties met betrekking tot fraude.
Auteur: 

D.J. ter Harmsel AA RB

Na zijn studie startte Dirk ter Harmsel als AA RB bij Alfa accountants en adviseurs. Vanaf 1 oktober 2010 is hij directeur Vaktechniek accountancy. In de periode 2004 -2008 was hij bestuurslid van de NOvAA, in het laatste jaar nam hij het voorzitterschap voor zijn rekening. In 2009-2010 was hij lid van de accountantskamer te Zwolle. Deze functie heeft hij moeten opgegeven toen in juli 2010 opnieuw in het bestuur van de NOvAA gekozen werd. Vanaf juni 2012 tekende hij opnieuw voor het voorzitterschap. In juni 2013 is hij benoemd als bestuurslid en plaatsvervangend voorzitter van de NBA. Per 22 juni 2015 is Diana Clement zijn opvolger. 
 

C.M. Verdiesen AA

Carel Verdiesen is vicevoorzitter van het Adviescollege Beroepsreglementering van de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) en sinds begin 2015 lid van de Signaleringsraad van de NBA. Hij is zelfstandig gevestigd accountant  en bekleedde diverse functies binnen de NOvAA en de NBA, waarbij het accent lag op de MKB-praktijk. Daarnaast geeft hij cursussen op het gebied van VGBA, controlestandaarden en kwaliteitssystemen. Verdiesen is een aantal jaren verantwoordelijk geweest voor de accountancyvaktechniek bij een groot kantoor en heeft daardoor ervaring met kwaliteitssystemen van zowel kleine als grotere kantoren.
 

mr. A.E. van Almelo

Lex van Almelo is juridisch medewerker van Accountant en accountant.nl. Hij volgt en annoteert uitspraken van de Accountantskamer en het College van Beroep voor het bedrijfsleven. In 2016 publiceerde hij het boek Uitglijders, waarin hij aan de hand van zo’n tweehonderd uitspraken van de tuchtrechter de do’s-and-don’ts uitlegt bij veelgemaakte fouten.

Bel onze studieadviseurs
(030) 26 44 100

ma 08:30–17:00
di 08:30–17:00
wo 08:30–17:00
do 08:30–17:00
vr 08:30–17:00