Cursusinformatie

Waarschuwingsbericht

De cursus loopt op 31 december 2018 af.

Highlights Richtlijnen Jaarverslaggeving MKB boekjaar 2018

Informatie: 

In deze cursus informeert drs. S.N. Betting RA u over de highlights van relevante wijzigingen in de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving van kleine, middelgrote en grote rechtspersonen voor boekjaren die aanvangen op of na 1 januari 2018.

De docent zal de belangrijkste wijzigingen in de regelgeving voor u als MKB-accountant aan de orde laten komen. Specifieke aandacht zal worden besteed aan het begrip actuele kostprijs en de toepassing hiervan in de praktijk. Daarnaast zal uitgebreid worden stilgestaan bij de wijzigingen in de regelgeving als gevolg van de Wet uitfasering pensioen in eigen beheer en overige fiscale maatregelen.

NBA
Met deze cursus kunt u 1 PE-uur behalen.

Accreditatie Register Belastingadviseurs (RB)
Deze cursus is in aanvraag bij het RB, voor 1 PE-punt.

Preview video: 

Leerdoelen: 

Na het volgen van deze cursus:

  • Heeft u kennis van de belangrijkste wijzigingen in de externe verslaggeving  van micro-, kleine, middelgrote en grote rechtspersonen voor verslagjaren die aanvangen op of na 1 januari 2018 in hoofdlijnen;
  • Beschikt u over praktische handvatten voor de toepassing van het begrip “Actuele kostprijs”;
  • Bent u op de hoogte van de gevolgen van de “Wet uitfasering pensioen in eigen beheer en overige fiscale pensioenmaatregelen” en de wijzigingen die deze wet heeft op de jaarverslaggeving;
  • Kunt u deze kennis toepassen bij de uitvoering van samenstel- en controleopdrachten volgens de meest recente richtlijnen.
Auteur: 

drs. S.N. Betting RA

Drs. Stefan Betting RA is eigenaar van educatie en adviesbureau PROFEDA en docent en examinator (Internationale) Externe Verslaggeving aan de Nyenrode Business Universiteit. Stefan heeft meer dan 15 jaar ervaring met het geven van trainingen, masterclasses en cursussen op het gebied van onder andere externe verslaggeving. Van 2003 tot en met 2008 was Betting voor Yacht verantwoordelijk voor het opleiden van alle financials binnen de organisatie. Hij heeft bij verschillende organisaties en in verschillende branches - van energie en telecom tot financiële dienstverlening - grootschalige IFRS-projecten uitgevoerd. Accountancy is Stefan met de paplepel ingegoten aangezien zijn vader eveneens accountant was. Geworteld in twee generaties ervaring in de accountancy, richt PROFEDA zich op het ontwikkelen van trainingen voor accountants met als doel bij te dragen aan het kwaliteitsniveau van de sector en aan groei en succes van individuele kantoren.

Bel onze studieadviseurs
(030) 26 44 100

ma 08:30–17:00
di 08:30–17:00
wo 08:30–17:00
do 08:30–17:00
vr 08:30–17:00