Cursusinformatie

Waarschuwingsbericht

De cursus loopt op 31 december 2018 af.

Kwartaal 3: Fiscaal/Accountancy (2018)

Informatie: 

Informatie

De bijeenkomst van kwartaal 3 bestaat uit twee delen. Een accountancy deel en een fiscaal deel.

Onderwerpen accountancy:

 • Risicogericht samenstellen:
  • Huidige stand van zaken
  • Scheidslijn Administratieve Dienstverlening en Samenstellen
  • Bepalen Significante Aangelegenheden
  • Doorlezen jaarrekening
 • Ervaringen toetsingen 2018
 • Jaarlijkse evaluatie kwaliteitssysteem
 • Externe verslaggeving:
  • Jaarrekeningen van stichtingen en verenigingen
  •  Top 5 helpdeskvragen:
   • Financiële instrumenten
   • Onderhanden projecten versus onder handen werk
   • Intercompany transacties (upstream/downstream/sidestream)
   • Verwerken goodwill en badwill
   • Verwerken deelnemingen

Docenten:

Nog niet bekend

Leerdoelen accountancy:

 

Na het volgen van deze cursus:

 • Bent u geïnformeerd over de wijze waarop u risicogericht samenstellen kunt toepassen in uw praktijk.
 • Kent u het belang van een adequate bedrijfsbeschrijving.
 • Weet u wanneer en hoe een initiële cijferbeoordeling moet worden uitgevoerd.
 • Heeft u handvatten gekregen om aan de hand van de bedrijfsbeschrijving en de initiële beoordeling de significante aangelegenheden te benoemen.
 • Begrijpt u waarom het doorlezen van de jaarrekening meer is dan het uitvoeren van een cijferbeoordeling.
 • Bent u geïnformeerd over de wijze waarop toetsers in 2018 dossiers beoordelen
 • Kunt u de jaarlijkse evaluatie van uw accountantspraktijk vormgeven.
 • Heeft u kennis om de  jaarrekening van stichtingen en verenigingen samen te stellen in overeenstemming met de meest actuele regelgeving.
 • Zijn enkele veelvoorkomende vragen betreffende Externe Verslaggeving met u besproken. 

Onderwerpen fiscaal:

 • Fiscale aspecten van het nieuwe huwelijksvermogensrecht
  • Onderscheid privévermogen en (beperkte) goederengemeenschap
  • Gevolgen voor de schenkbelasting bij wijziging huwelijksvoorwaarden
 • Wetsvoorstel Wet spoedreparatie fiscale eenheid
  • Gevolgen van het arrest van het HvJEU d.d. 22 februari 2018
 • Overige actualiteiten en jurisprudentie

 

Docenten fiscaal:

 • mr. E. Alink RB
 • mr. S.S. Zegers
 • mr. K.J.M Zwetsloot

Leerdoelen fiscaal:

 

Na het volgen van deze cursus:

 • Heeft u kennis van het met ingang van 1 januari 2018 in werking getreden huwelijksvermogensrecht.
 • Bent u in staat om te beoordelen of bij wijziging van de huwelijksvoorwaarden schenkbelasting is verschuldigd.
 • Heeft u kennis van en inzicht in de fiscale gevolgen van het nieuwe huwelijksvermogensrecht.
 • Heeft u kennis van en inzicht in de gevolgen van de wijzigingen in het fiscale eenheidsregime, die voortvloeien uit het arrest van het Hv|EU d.d. 22 februari 2018.
 • Bent u op de hoogte van recente fiscale jurisprudentie en beleidsbesluiten.

Tijdens de Vaktechnische bijeenkomsten komen, gedurende het hele jaar, diverse actuele onderwerpen aan bod. Per kwartaal worden steeds 2 deelgebieden belicht. Zo mist u vakinhoudelijk niets en blijft u optimaal en allround geïnformeerd over zaken die voor u en uw klanten belangrijk zijn. Termen als praktisch en direct toepasbaar, zijn kenmerkend voor deze vaktechnische actualiteitenbijeenkomsten. De VTB’s bieden u tevens de gelegenheid om samen met de overige deelnemers en docenten te klankborden in een professionele leeromgeving.

Kwartaal 1: Fiscaal/Accountancy
Kwartaal 2: Fiscaal/Accountancy
Kwartaal 3: Fiscaal/Accountancy
Kwartaal 4: Fiscaal/Accountancy

Doelgroep

(Assistent)-accountants, relatiebeheerders en (fiscaal)-adviseurs in de MKB-praktijk.

Inhoud

Alle bijeenkomsten kennen de volgende opbouw in het programma:

 • Nieuwe wet/regelgeving
 • Praktijkvragen en casussen
 • Ontwikkelingen

Tijden

13.00 – 20.30 (inclusief pauze en diner)

Accreditatie

NBA: 6 PE-uren
RB: 6 PE-punten (afhankelijk van het deelgebied fiscale of algemene punten)

Leerdoelen: 

Meer informatie over de inhoud volgt.

Bel onze studieadviseurs
(030) 26 44 100

maandag 08:30–17:00
dinsdag 08:30–17:00
woensdag 08:30–17:00
donderdag 08:30–17:00
vrijdag 08:30–17:00