Cursusinformatie

Waarschuwingsbericht

De cursus loopt op 31 december 2018 af.

Kwartaal 2: Fiscaal/Accountancy (2018)

Informatie: 

De bijeenkomst van kwartaal 2 bestaat uit twee delen. Een fiscaal deel en een deel over pensioen.

Onderwerpen Pensioen:

 •  De oudedagsverplichting
 •  De ODV-overeenkomst
 •  Vraag- en antwoordbesluiten
 •  Jurisprudentie
 •  De Algemene Verordening Gegevensbescher ming (AVG)

Docenten Pensioen:

 •  N.A.G. van Beusekom MPLA FFP
 •  D. Harpe BPLA

Leerdoelen Pensioen:

 • Heeft u kennis inzake de fiscale en juridische aspecten van de oudedagsverplichting;
 • Heeft u inzicht in de praktische mogelijkheden van de oudedagsverplichting;
 • Heeft u inzicht in de balanspositie van de oudedagsverplichting;
 • Heeft u inzicht in de rapportages en waarderingsaspecten van de oudedagsverplichting en de correcte juridische vastlegging hiervan;
 • Bent u op de hoogte van de meest recente vraag- en antwoordbesluiten;
 • Bent u op de hoogte van recente pensioenjurisprudentie;
 • Heeft u inzicht in hoe u om kan gaan met de AVG.

Docenten fiscaal:

 • mr. E. Alink RB
 • mr. K.J.M. Zwetsloot

Onderwerpen fiscaal:

 • Formeel belastingrecht
  • Wanneer aangifte?
  • Bestuurlijke boetes
 • Kwalificatie zelfstandige arbeid
  • Hobby
  • Werkzaamheid
  • Onderneming
 • Overige actualiteiten en jurisprudentie

Leerdoelen fiscaal:

Na het volgen van deze cursus:

 • Heeft u kennis van de regelgeving met betrekking tot de aangifteplicht
 • Bent u in staat om te beoordelen wanneer verplicht een aangifte moet worden ingediend
 • Heeft u kennis van en inzicht in de omstandigheden waaronder aan een belastingplichtige en/of zijn adviseur een bestuurlijke boete kan worden opgelegd
 • Bent u op de hoogte van recente fiscale jurisprudentie en beleidsbesluiten

Vaktechnische bijeenkomsten

Tijdens de Vaktechnische bijeenkomsten komen, gedurende het hele jaar, diverse actuele onderwerpen aan bod. Per kwartaal worden steeds 2 deelgebieden belicht. Zo mist u vakinhoudelijk niets en blijft u optimaal en allround geïnformeerd over zaken die voor u en uw klanten belangrijk zijn. Termen als praktisch en direct toepasbaar, zijn kenmerkend voor deze vaktechnische actualiteitenbijeenkomsten. De VTB’s bieden u tevens de gelegenheid om samen met de overige deelnemers en docenten te klankborden in een professionele leeromgeving.

Kwartaal 1: Fiscaal/Accountancy
Kwartaal 2: Fiscaal/Accountancy
Kwartaal 3: Fiscaal/Accountancy
Kwartaal 4: Fiscaal/Accountancy

Doelgroep

(Assistent)-accountants, relatiebeheerders en (fiscaal)-adviseurs in de MKB-praktijk.

Inhoud

Alle bijeenkomsten kennen de volgende opbouw in het programma:

 • Nieuwe wet/regelgeving
 • Praktijkvragen en casussen
 • Ontwikkelingen

Tijden

13.00 – 20.30 (inclusief pauze en diner)

Accreditatie

NBA: 6 PE-uren
RB: 6 PE-punten (afhankelijk van het deelgebied fiscale of algemene punten)

Graag informeren wij u op voorhand over de registratie van de accreditatiepunten. De dag na de laatste bijeenkomst van het kwartaal (zichtbaar in de bijeenkomstenplanner op de website) kunt u de punten bij het NBA registreren. Voor het RB geven wij de punten door, als het RB nummer bij ons bekend is. 

Leerdoelen: 

Meer informatie over de inhoud volgt.

Bel onze studieadviseurs
(030) 26 44 100

maandag 08:30–17:00
dinsdag 08:30–17:00
woensdag 08:30–17:00
donderdag 08:30–17:00
vrijdag 08:30–17:00