IT-audit 1: de planningsfase

Informatie

In het eerste deel van de cursus 'IT-audit' staat de planningsfase van de jaarrekeningcontrole centraal. Alle belangrijke aspecten rondom IT-audit en de jaarrekeningcontrole komen aan bod, zodat u na het volgen van deze cursus weet waar u op moet letten bij de integratie van IT-audit in de controle.

Deze cursus wordt medio 2021 verwacht.

Leerdoelen

Deze worden later aan deze cursus toegevoegd.