BTW en overdrachtsbelasting op onroerende zaken

Informatie

Zowel btw als overdrachtsbelasting kan worden geheven bij de levering van een onroerend goed in Nederland. Wanneer uw klant van plan is om een onroerend goed of een bouwterrein te gaan verkopen, kan hij te maken krijgen met btw en overdrachtsbelasting. In sommige gevallen geldt echter een vrijstelling voor de overdrachtsbelasting als sprake is van samenloop tussen deze belastingen. In deze cursus zal aan bod komen wanneer sprake is van samenloop tussen de btw en de overdrachtsbelasting en wanneer uw klant een beroep kan doen op de samenloop vrijstelling. 

NBA
Na het succesvol afronden van deze cursus, kunt u 2 PE-uren toekennen.

Accreditatie Register Belastingadviseurs (RB)
Deze cursus is geaccrediteerd voor het RB, voor 2 PE-punten. Als u de cursus heeft behaald, worden deze punten automatisch doorgegeven aan het RB

Cursus geactualiseerd: augustus 2019

Leerdoelen

Na deze cursus kunt u aangegeven: 
  • wanneer de samenloopvrijstelling van toepassing is
  • onder welke voorwaarden de vrijstelling van toepassing is
  • wat de uitzonderingen op de vrijstelling zijn

Auteur

  • mr. C.W. van Vilsteren

    Na haar studie Fiscaal Recht (Katholieke Universiteit in Brabant) heeft Carola van Vilsteren gewerkt bij Ernst & Young en BDO Accountants & Adviseurs. In 2003 was de tijd rijp om een eigen onderneming te starten: Van Vilsteren BTW advies. Van Vilsteren lost samen met andere ervaren adviseurs btw-vraagstukken op en geeft praktische, onafhankelijke btw-adviezen. Van Vilsteren BTW advies is werkzaam voor bedrijven, overheid en non-profitorganisaties.

    Naast het geven van praktische adviezen bestaan haar werkzaamheden voor een groot deel uit het doorlichten van organisaties op de aanwezigheid van fiscale valkuilen en het schrijven en implementeren van btw-handboeken. Tevens begeleidt zij Horizontaal Toezicht-projecten en risicoanalyses en doet zij veel door de Belastingdienst geaccordeerde steekproeven op de inkomende en uitgaande geldstromen. Daarnaast verzorgt Van Vilsteren (in-company) cursussen, geeft zij boeken uit en publiceert zij in verschillende vakbladen.