Login
Online Instituut voor Permanente Educatie

Cursusoverzicht

Cursus De dga en zijn pensioen 1

Pensioenadvisering aan de directeur-grootaandeelhouder (dga) kent vele valkuilen. Zowel in de opbouwfase als in de uitkeringsfase van het pensioen spelen veel vraagstukken. Als zo’n regeling wordt overwogen, moet zorgvuldig worden nagegaan welke pensioensoorten het beste toegezegd kunnen worden en welke pensioenuitvoerder daarbij het beste past. Een verkeerde keuze kan grote gevolgen hebben voor de dga. In deze cursus doet u de benodigde praktische kennis op om de dga passend te adviseren over zijn pensioenregeling en de uitvoering daarvan.
In deze cursus wordt in de eerste plaats vooral ingegaan op de opbouwfase van het pensioen en de voor- en nadelen van de pensioenverplichting in eigen beheer, intern of extern. In de vervolgcursus ‘De dga en zijn pensioen, deel II’ komen de uitkeringsfase en het onderbrengen bij een verzekeraar aan de orde.

Met deze cursus kunt u 2 PE-punten behalen.

Accreditatie Register Belastingadviseurs (RB)

Deze cursus is ook geaccrediteerd voor het RB, voor 1 PE-punt.

Als u de cursus heeft behaald, wordt dit punt automatisch elektronisch doorgegeven aan het RB.

Let op: op uw certificaat staat dat de cursus voor 2 punten is geaccrediteerd, maar dat geldt alleen voor de NBA. Het RB heeft deze cursus met 1 punt gewaardeerd. De punten moeten voor de NBA handmatig worden ingevoerd, hierdoor vermelden wij op het certificaat het NBA puntenaantal.

 

De auteur


drs. Robbert van Woerden

Van Woerden is eigenaar van pensioenadviesbureau Pensioen 51 te Almere. Eerder was hij hoofd van de afdeling Fiscale en Juridische Zaken bij Pensioendesk Nederland te Baarn. Van Woerden is een ervaren spreker op pensioencongressen, maar verzorgt ook in-companytrainingen. Ingewikkelde pensioenmaterie begrijpelijk maken met voorbeelden is zijn credo. Sinds 2009 heeft Van Woerden meer dan 50 vakartikelen geschreven. Hij werkt graag met voorbeelden passend bij de belevingswereld van de betreffende lezersgroep. Samen met Corey Dekkers schrijft hij de Praktijkgids Pensioenen van Kluwer. Van Woerden is tevens werkzaam als senior-pensioenspecialist bij Pensioennavigator BV te Amsterdam.

 Terug naar overzicht